Gazlı Söndürme Sistemleri

gazlı söndürme

Gazlı yangın söndürme sistemleri, yangın tehlikesi bulunan ortamlarda yangının oluşması durumunda etkili bir şekilde söndürme yapmak amacıyla kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler, su veya buharlı söndürücülerin hasar vermesine neden olabileceği hassas yerlerdeki yangınları söndürmek için tercih edilir.

Gazlı yangın söndürme sistemleri, yangın çıkması durumunda otomatik olarak aktive olur ve yangının çevresindeki havayı boşaltır. Daha sonra, sistem tarafından salınan gaz (örneğin helyum, azot veya karbondioksit) yangının yayılmasını ve ilerlemesini engellemeyi amaçlar. Yangın söndükten sonra, hava kalitesinin korunması için ortam tekrar hava ile doldurulur.

Gazlı yangın söndürme sistemleri, elektronik ekipmanlar, server odaları, bilgisayar makine odaları, laboratuarlar, tiyatro ve sinema salonları, arşiv ve depolama odaları, bankalar, müze ve sanat galerileri, hastane ve sağlık tesisleri gibi hassas yerlerde yangın tehlikesi bulunan ortamlarda kullanılabilir.

Bu sistemlerin avantajları arasında, yangını söndürmek için hassas yerlerdeki elektronik ekipmanlar veya hassas malzemeler gibi nesneleri hasar görmeden koruyabilme, yangının yayılmasını ve ilerlemesini önleme, hava kalitesini koruma gibi unsurlar yer alır. Ancak, gazlı yangın söndürme sistemleri diğer yangın söndürme sistemlerine göre daha pahalı olabilir ve yalnızca belirli tür yangınlarda kullanılabilir. Ayrıca, sistemin kullanımı diğer sistemlere göre daha zordur ve eğitim gerektirir. Yanlış kullanım durumunda ise insan sağlığına zararlı olur veya yangını daha da büyütür.

Sonuç olarak, gazlı yangın söndürme sistemleri hassas yerlerdeki yangınları etkili bir şekilde söndürmek için kullanılabilir. Ancak, bu sistemlerin kullanımı diğer yangın söndürme sistemlerine göre daha zordur ve eğitim gerektirir. Kullanıcılar, sistemlerin doğru kullanımını ve fonksiyonel durumunu periyodik olarak kontrol etmelidir. Yangın tehlikesi bulunan ortamlarda, en uygun yangın söndürme sistemini seçmek için uzman bir danışmanlık hizmeti alınması tavsiye etmektedir.

Gazlı söndürme avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Avantajları:

 1. Hassas yerlerde yangını söndürme: Elektronik ekipmanlar veya hassas malzemeler gibi hassas yerlerde, su veya buharlı söndürücülerin hasar vermesini önlemek için gazlı söndürme kullanılmaktadır.
 2. Yangının yayılmasını önleme: Gazlı söndürme sistemleri, yangının yayılmasını ve ilerlemesini engellemeyi amaçlar.
 3. Hava kalitesini koruma: Gazlı söndürme sistemleri, yangını söndürdükten sonra ortamın havasını boşaltma ve dolum yapma özelliğine sahiptir.

Dezavantajları:

 1. Maliyet: Gazlı söndürme sistemleri, diğer yangın söndürme sistemlerine göre daha pahalı olur.
 2. Sınırlı uygulama alanı: Gazlı söndürme sistemleri, yalnızca belirli tür yangınlarda kullanır.
 3. Kullanımın zorluğu: Gazlı söndürme sistemlerinin kullanımı diğer yangın söndürme sistemlerine göre daha zordur ve eğitim şarttır.
 4. Güvenlik: Gazlı söndürme sistemlerinin yanlış kullanımı, insan sağlığına zararlı olabilecek veya yangını daha da büyütür.

Gazlı söndürme nerelerde kullanılır?

 1. Elektronik ekipmanların bulunduğu ortamlarda, özellikle bilgisayarlar, sunucular, switch ve router gibi cihazların bulunduğu alanlarda.
 2. Riskli maddelerin saklandığı ortamlarda, örneğin benzin deposu, petrol rafinerileri, kimyasal depolar gibi.
 3. Kritik tesislerde, örneğin enerji santralleri, telekomünikasyon merkezleri, tüneller gibi.
 4. Muayene ve test ortamlarında, örneğin laboratuvarlarda, test ortamlarında gibi.
 5. Otomatik kontrol sistemleri içeren ortamlarda, örneğin fabrikalarda, tersane ve endüstriyel tesislerde.
 6. Kültür ve sanat eserlerinin bulunduğu ortamlarda, örneğin müzeler, galeriler, tiyatrolar gibi.
 7. Ulaşım araçlarında, örneğin trenler, uçaklar, gemiler gibi.

Bu yerlerdeki yangınların etkili bir şekilde söndürülmesi için gazlı yangın söndürme sistemleri tercih edilir, çünkü bu sistemler hassas cihazları ve malzemeleri zarar görmeden söndürme imkanı sunar.

Ayrıca diğer yangın sistemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bir cevap yazın