Klima Santrali ile Isıtma

klima santrali ile ısıtma

Klima santrali ile ısıtma, atmosferden alınan havanın çeşitli filtrelendirme işlemlerinden geçirilerek ortama gönderilmesini sağlar. Ortama taze hava akışının sağlanması, nem oranlarının ayarlanması, sıcaklık ve havanın toz ve parçacıklardan arındırılmasını klima santrali sağlar.

KLİMA SANTRALİ ÇEŞİTLERİ

Klima santralleri, kullanım amacına göre çeşitlere ayrılmaktadır.

  • Karışım havalı,
  • Isı geri kazanımlı,
  • Taze havalı,
  • Hijyenik klima

• Karışım havalı klima santrali

Bu model de mekana verilecek havada bulunan egzoz havası oranını düzenlemesini sağlayan klima santralidir. İstenen miktarda egzoz havasına sahip olan bu ürün, sağlığa zararlı durumların oluşabileceği tıbbi ortamlarda, yiyecek içecek üretim mekanlarında ve özellikle egzoz havasının kir düzeyinin yüksek olduğu mekanlarda kullanılması kesinlikle yanlıştır.

• Isı geri kazanımlı klima santrali

Isı geri kazanımlı klima santrali taze hava ile egzoz havasını karıştırmadan ısı geri kazanım hücresinde enerjilerinde birbirlerine aktararak havayı düzenlediği klima santralleridir. Bu santralde  % 70’ e varan verimlerle enerji kazanımı sağladığı gözlemlenmiştir.

• Taze havalı klima santrali

Taze havalı klima santrali bölümlerinde, santral bölümü diğer ürünlere göre farklı şekilde tasarlanmaktadır. Özellikle aspiratör ve vantilatör bölümlerinde farklı düzenlemelere sahip olan klima santralleri atmosfer havasının dağıtımında oldukça etkilidir.  Egzoz işlemi ise hücreli aspiratörler yardımı ile sağlanmaktadır.

• Hijyenik klima santrali

Kullanım alanı daha karışık olan ve diğer santral türlerine göre kullanım açısından en çok özen gerektiren modeller arasında yer alır. Mikroorganizma ve parçacık gibi maddelere, hiçbir şekilde maruz kalmaması gerekir. Bu sebeple, kaliteli malzemelerden üretilmesi gereken, bu ürün su biriken yerlere uygun olmamaktadır ve yüksek derecede temizliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanım alanlarında kapalı havuzlar ve spa gibi hijyenin önemli olduğu alanlar kullanılır. Bunlara ek olarak; Ameliyathaneler, İlaç üretim tesisleri, Laboratuvarlar, Müzeler ve Gıda üretim tesisleri en fazla kullanıldığı alanlar içindedir.

KLİMA SANTRALİ NASIL ÇALIŞIR?

Bütün klima santrallerinde çalışma prensipleri farklıdır. Genel olarak pek çok sistemde;

Filtre, damper motoru, ısıtma ya da soğutma serpantini, aspiratör ve vantilatör bulunmaktadır. Bunlar haricinde kalan diğer parçalar sistemin türüne göre değişkenlik gösterebilir. Aspiratör dışarıdan alınacak olan temiz havadan görevlidir. Vantilatör ise içerideki atılacak olan kirli havanın atılmasını sağlamaktadır.  Bu sistemin çalışması için taze havanın damperler yardımıyla içeri aktarılması gerekmektedir. Klima santralleri çalışma prensibi olarak çeşidine göre değişkenlik göstermektedir.

KLİMA SANTRALİ BÖLÜMLERİ NELERDİR?

Bölümleri klima santralinin çeşidine göre değişiklik gösterir. Teknik ve fiziksel özellikleri bilinmelidir. Her biri ayrı önem taşımaktadır.

Karışım odası olarak isimlendirilen bölüm farklı değerlerde bulunan havaların karışmasını ve istenilen havaya dönüşmesini sağlar ve enerji tasarrufu oluşturur. Çok amaçlı kullanım alanı bulunan parçadan biridir.

Toz filtresi havanın temizlenmesi  için kullanılmaktadır. Hepa filtre, torba filtre ve panel filtre olmak üzere üç tane çeşidi vardır.

Ön ısıtıcı ve soğutucu bölümleri vardır. Bu bölüm kış ve yaz aylarında büyük önem kazanır.

Nemlendirici bölümü nemin ayar dengesinden sorumlu olan kısımdır ve ihtiyaç durumunda püskürtmeli, sulu ya da buharlı nemlendirme seçeneklerini kullanır.

Damla tutucu bölümü nemlendiriciden kaçan suların çıkış havası ile karışımını engelleyen kısımdır.

Son ısıtıcı bölümü, özgül nemin mevsim fark etmeksizin sabit kalmasını sağlamakta görevlidir.

Fan bölümünde vantilatörler veya aspiratörler hava emme işlemini gerçekleştirler.  Salyangoz, eksenel ve dik akımlı olmak üzere üç tane çeşidi vardır.

KLİMA SANTRALİ BAŞKA NERELERDE KULLANILIR?

Endüstriyel alanlar ve yapılar başta olmak üzere diğer büyük çaplı binalarda, karmaşık yapılarda, alışveriş merkezleri, tüneller ve konut gibi alanlarda bile klima santralleri kullanılabilmektedir.

Diğer ısıtma sistemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bir cevap yazın